ایمن آفرینان ارتفاع
لیست ویدئوها
استفاده از توری ایمنی در ۸۰ سال پیش
تاریخ معرفی: ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

استفاده از توری ایمنی در ساخت پل گلدن بریج در ۸۰ سال پیش

کارگاه آموزشی ایمنی کار در ارتفاع
تاریخ معرفی: ۱۳۹۴/۹/۱۴

حضور شرکت ایمن آفرینان ارتفاع در کارگاه آموزشی ایمنی کار در ارتفاع در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

تست کشش چشمه توری ایمنی
تاریخ معرفی: ۱۳۹۴/۸/۱۹

تست کشش چشمه توری ایمنی

توری ایمنی .توری حفاظت فردی
تاریخ معرفی: ۱۳۹۴/۹/۵

توری های ایمنی شامل شبکه های توری قابل ارتجاع می باشد که در زیر پای کارگران در هنگام کار در ارتفاعات نظیر ساختمان ها یا سازه های بلند گسترده شده و در صورت سقوط احتمالی افراد از وارد شدن جراحات جلوگیری می کند           
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت ایمن آفرینان ارتفاع می باشد.
www.eemenafarinan.com